Procesmanagement

Onder procesmanagement versta ik het coördineren van de activiteiten en sturen middels processen tussen bedrijfsvoering en ICT, conform gemaakte prestatieafspraken met als doel een efficiënt en effectief informatievoorzieningsbeheer.


Procesmanagement is mensenwerk. Processen worden maar al te vaak als iets abstracts en ongrijpbaars gezien. En dat is helaas niet zonder gevolgen. Er is zelden een bedrijf beter geworden van stapels papier met volgens de mooiste standaarden opgetekende procesflows.

Door het wijdverbreide onbegrip van ‘zij die iets met processen doen’ en het feit dat het managen van het procesresultaat niet vergelijkbaar is met management in de traditionele zin, spreek ik liever over procescoördinatie in plaats van het te hebben over procesmanagement.

Om een bedrijfsproces te laten presteren is het belangrijk de middelen die het procesresultaat bepalen, zoals het personeel en de informatiesystemen, te begrijpen en te begeleiden. Dit betekent dat de mensen en informatie-voorzieningen, verantwoordelijk voor de kwaliteit en prestatie van het proces, alle aandacht verdienen. Om een hoge proceskwaliteit blijvend in de organisatie te borgen is het hiernaast zaak om zorgvuldig te implementeren. Op het moment dat het management inziet dat bedrijfsprocessen middelen zijn die ze kunnen gebruiken voor de optimalisatie van hun stukje waardevermeerdering in de keten gaat de rest als vanzelf.

In business-IT alignment gaat het niet om de regels van het spel maar om het spel zelf. In dat spel ben ik op mijn best als de spelleider die de laterale relaties verzorgt en onderhoud met passende interventies.