Polkadot: Internationale Internet-inheemse wetgeving

Polkadot maakt het mogelijk verschillende Blockchain technologieën samen te brengen en interoperabel te maken waardoor op grote schaal het vertrouwen van individuen onderling efficiënt en goedkoop kan worden bestuurd middels een vorm van internet-wetgeving.

Polkadot brengt verschillende consensus mechanismen samen zoals Bitcoin, Ethereum of één van de vele honderden andere protocollen.

Allemaal technologieën die ons in staat stellen elkaar te vertrouwen, zonder de noodzaak van intermediairs. Geen overbodige luxe in een tijd waarin het vertrouwen van burgers in deze tussenpartijen, hun overheden en bedrijfsleven, tot een absoluut dieptepunt zijn gedaald.

Dr. Gavin Wood licht het kort toe wat hij ziet als “Internet-native international Law” (1 min):


Also published on Medium.