Verandermanagement

Verandering vereist het aanpassen van waarden van de mensen die het aangaat. Door met empathie, aandachtig luisteren en gerichte ondersteuning de houdingen en het gedrag van de betrokkenen bij te sturen kan de verandering zonder onnodig leed snel en succesvol worden gerealiseerd.


Wat is het verschil tussen verander- en transitiemanagement? De verandering betreft de gebeurtenis. Het fysieke aspect van de verandering of datgene wat moet gebeuren. Transitie beslaat het proces van verandering. Transitie gaat over mensen en hoe ze worden beïnvloed door de verandering. Om die reden is het soms zinvol transities voorzichtig en met zorgvuldigheid te begeleiden zodat de betrokkenen de mogelijkheid krijgen los te laten en te heroriënteren. Wat de slagingskans van de verandering vergroot. De procesbenadering wordt vaak vergeten in verandertrajecten. En dat is niet zo vreemd. Managementdoelen richten zich doorgaans op de meest urgente, meetbare zaken. Het managen langs het proces kan voor een manager dan ook een frustrerende bezigheid zijn omdat transities zich niet lineair of sequentieel laten plannen, zoals dat met verandering wel kan.

Transitie is voor mij het door voldoende open en eerlijk te communiceren begrip en respect te behouden met als doel weerstand te verminderen. Het zoeken naar balans tussen een strakke veranderplanning en ad-hoc anticiperen op gebeurtenissen. Veranderen door procesmatig te intervenïeren op passende wijze en tempo.

Klanten en partners

Unisys

Unisys

Belastingdienst

Belastingdienst

Bridgehead

Bridgehead

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

ICTU

ICTU

FOCAFET

FOCAFET

Dutch Blockchain Coalition

Dutch Blockchain Coalition

GS1 Netherlands

GS1 Netherlands

Wageningen UR

Wageningen UR

Kadaster

Kadaster

Xurux

Xurux

Mazeus

Mazeus

Master it

Master it

Heliview

Heliview

The Hague University of Applied Science

The Hague University of Applied Science

European Commission

European Commission

Tilburg University

Tilburg University

Forus

Forus

Creating Insights University

Creating Insights University

QNH

QNH

GR IJsselgemeenten

GR IJsselgemeenten

Rotterdam University of Applied Sciences

Rotterdam University of Applied Sciences