Fraude met PGB op te lossen met cryptovaluta

Miljoenenfraude rond persoonsgebonden budgetten voor het inkopen van zorg kan worden voorkomen met cryptovaluta.

Op grote schaal wordt fraude gepleegd met persoonsgebonden budgetten, de budgetten die zorgbehoevenden ontvangen voor het zelfstandig inkopen van zorg.

De geboden zorg blijkt voor particulieren lastig te vinden waartoe allerlei bemiddelingsbureaus zijn ontstaan die de behoefte aan zorg afstemmen op het aanbod. Het is gebleken dat er veel fraude wordt gepleegd met de persoonsgebonden budgetten, waarbij het het vaakst fout gaat bij deze groep intermediairs. Ongeacht waar de fraude plaatsvindt, de mensen die de zorg nodig hebben zijn altijd de dupe doordat de geleverde zorg van lage kwaliteit is of zelfs geheel niet wordt ontvangen.

Staatssecretaris Martin van Rijn van volksgezondheid kondigde aan dat bestedingscontroles en huisbezoeken worden opgevoerd om de fraude tegen te gaan. Om fraude verder terug te dringen is afgesproken dat de sociale verzekeringsbank de budgetten niet langer naar de rekeningen van de mensen zelf overmaakt maar direct naar de zorgverleners. Controles zullen moeten vaststellen dat de zorg van voldoende kwaliteit is geleverd.
De werking van het systeem is hiermee afhankelijk van de controles bij budgethouders, zorginstellingen en bemiddelingsbureaus die zicht houden op de besteding van de budgetten. Het is kortom in toenemende mate een duur, inefficiënt en foutgevoelig systeem dat structurele verbetering kan gebruiken.

Met cryptocurrency is het mogelijk verschillende schakels in deze zorgketen efficiënter te maken. Zo kan digitaal geld zó geprogrammeerd worden, dat het alleen maar kan worden gebruikt bij vooraf overeengekomen partijen. Het budget kan bijvoorbeeld alleen worden uitgegeven bij zorginstellingen die bijpassende zorg leveren. Dit principe is ook bekend als “compliancy upfront”. Met digitale valuta is het mogelijk om vooraf vast te stellen dat geld bij de juiste partijen wordt besteed. Hierdoor kan dergelijk geld met beperkte functionaliteit met volle zekerheid worden verstrekt aangezien het geld onbruikbaar is bij niet aangesloten of bijvoorbeeld niet geaccrediteerde partijen.

Maar er is meer mogelijk met programmeerbaar digitaal geld. Zo kan het geprogrammeerde geld voorwaardelijk worden overgemaakt aan de zorginstelling en pas worden vrijgegeven als de patiënt tevreden is. Voorwaardelijke betalingen met digitaal geld zitten vast in het betalingssysteem tot aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden kunnen vóór de betaling worden afgesproken maar daarna niet meer worden veranderd. De patiënt kan na de gemaakte afspraak niet bij het overgemaakte budget maar de zorginstelling ook niet. Pas als de zorginstelling tevreden is over het te ontvangen bedrag wordt de zorg geleverd. Wanneer de patiënt tevreden is over de geleverde zorg wordt de transactie afgerond. Indien een bemiddelaar namens de patiënt accordeert is er geen risico dat deze partij fraudeert aangezien ze niet bij het budget zelf kan komen. Hierdoor ontstaat een prikkel voor alle partijen om aan de behoeften van de ander te voldoen. Veel van deze transactieaspecten kunnen in digitaal geld worden geautomatiseerd. Terwijl dit soort geautomatiseerde oplossingen met cryptocurrency geschillen en fraude voorkomt kan er natuurlijk altijd onenigheid ontstaan. In dat geval is er een bemiddelaar nodig als derde partij die beslist over de transactie en/of het budget. De rol van deze partij kan ook ingebakken worden in relatief eenvoudige programmacode.

Het leuke van digitaal geld is dat het bij dit soort toepassingen zeer gebruiksvriendelijk kan worden aangeboden aan de betrokken partijen. Er zijn handige mobiele apps denkbaar voor de smartphones van de patiënten en bemiddelaars zodat de budgeteigenaar op zijn of haar digitale portemonnee kan accorderen dat de zorg naar wens is geleverd. Voor de zorginstellingen zijn eenvoudig aansluitingen te realiseren op de bestaande administratiesystemen. Hierdoor kan veel werk door de betrokkenen worden uitgevoerd terwijl zij zelf in controle blijven van het persoonsgebonden budget.

Het digitale en programmeerbare karakter van cryptocurrency kan verschillende risico’s rond de persoonsgebonden budgetten wegnemen. Daarbij kunnen delen van het proces efficiënter worden gemaakt doordat digitaal geld mogelijkheden biedt om het geld voorwaardelijk te verstrekken en betalingen onder de voorwaarde van geleverde diensten te laten plaatsvinden. Ook kan het geprogrammeerde geld nog een andere prikkel meekrijgen die de kosten omlaag kunnen brengen. Het is mogelijk om de budgetten met digitale valuta vanuit de overheid voorwaardelijk te verstrekken. Met digitaal geld kunnen de verstrekte budgetten die de patiënt niet tijdig heeft besteed volautomatisch terug worden verzonden naar de staatskas.Wanneer we de kennis over digitale valuta verder vermengen met dit soort usecases zijn er vast nog meer mogelijkheden die fraudegevoeligheid terugdringen of rechtstreeks kostenreducties opleveren. Het is enkel zaak er mee te beginnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *