Disclaimer

De bijdragen op deze website en weblog zijn op persoonlijke titel geschreven. De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is.


De auteur is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website en/of uit de via deze website verkregen informatie, waaronder inbegrepen informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites.

Op het weblog kan door anderen gereageerd worden. De auteur aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de reacties van deze derden en kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van deze reacties.

Alle informatie, beeldmateriaal en andersoortige inhoud op deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

De auteur bezit cryptocurrency en urbit.