Diensten

De beste manier om de ontwikkelingen op het gebied van blockchain technologie bij te benen is door de mouwen op te stropen en er gecontroleerd mee aan de slag te gaan.


Strategie

Organisaties die in 1995 niet over een internet strategie beschikten hebben later veel moeite moeten doen om hun achterstand in te halen of hebben het niet gered. Door blockchain in het hart van de organisatiestrategie te positioneren en ambities van organisaties in lijn te brengen met de landelijk ontwikkelde visies op het gebied van blockchain ontstaan nieuwe kansen en mogelijkheden om onze samenleving én bedrijfsresultaten te verbeteren. Net als in 1995 is het tijd voor veel organisaties een blockchain strategie te ontwikkelen.

Competentie ontwikkeling

Blockchain technologie komt met een breed vocabulaire die het mogelijk maakt nieuwe concepten betekenisvol te bespreken en bestaande kennis soms in een geheel nieuw licht zet. Door de relevante onderdelen van uw organisatie deze taal te leren en door er binnen teams mee aan het werk te gaan kan doeltreffend kennis en ervaring worden opgedaan, door het management en de medewerkers, met het in praktijk brengen van de eigenschappen die blockchain heeft te bieden in samenlevingen, overheden, ketens, organisaties en bedrijfsprocessen.

Experimenteren

Door te experimenteren met toepassingen lukt het steeds meer organisaties blockchain stap voor stap op te lijnen voor een bijdrage aan hun waardepropositie. Met de realisatie van Proof of Concept (PoC) en Proof of Technology (PoT) toepassingen ontdekken organisaties het potentieel en de toepasbaarheid van de techniek in hun processen.

Implementeren

Acht jaar na het ontstaan van blockchain technologie, met de komst van Bitcoin, is de techniek gereed voor gebruik in operationele bedrijfsprocessen en productieomgevingen. Door bij implementaties kennis, visie en strategie te combineren met hands-on ervaring ontstaan nieuwe kansen en verdienmodellen die cruciaal kunnen zijn in het voortbestaan van organisaties.

In welke adoptiefase een organisatie ook zit, leren is de sleutel tot succes. Door in een veranderstrategie gebruik te maken van Agile methodes kunnen organisaties op een passend tempo in gereedheid worden gebracht voor het nieuwe digitale tijdperk.