De postkapitalistische samenleving

Twee video’s van de twee meest vooraanstaande denkers over het einde van economieën die gebaseerd zijn op markten en privaat eigendom.

De P2P revolutie: wordt delen het nieuwe bezitten?

Filosoof Michel Bauwens beschrijft het postkapitalistische systeem dat het huidige neo-liberale systeem volgens hem (gedeeltelijk) zal opvolgen. Dit nieuwe systeem kenmerkt zich door een samenleving waarin samenwerking centraal staat terwijl de macht om het gemeengoed (of de commons) heen zit. Dit is radicaal anders dan het huidige kapitalistische systeem, waarbij de macht centraal staat en de menselijke samenwerking daar omheen is georganiseerd.

Bekijk de volgende video (18 min) met een toelichting, aan de hand van enkele voorbeelden, op deze nieuwe samenlevingsvorm met Michel Bauwens, co-auteur van het boek “De wereld redden. Met peer-to-peer naar een postkapitalistische samenleving”.

De visie van Michel Bauwens rond P2P netwerken sluit mooi aan op de opvattingen van een andere vooruitstrevende denker van onze tijd: journalist Paul Mason.

Een gids naar onze toekomst

Paul Mason is auteur van het boek “Postcapitalism: A guide to our future”. In de volgende video (26 min/1 uur incl. Q&A) pleit hij voor het vrij beschikbaar stellen van meer eigendom zodat waarde beter identificeerbaar wordt, wat leidt tot een meer evenwichtige relatie met dat wat, in zijn visie, gedeeld en vrij beschikbaar zou moeten zijn.


Also published on Medium.