De nieuwe financiële markten van het tradenet

Blockchain verdient een plaats in de strategie van menig technologiebedrijf, financiële instelling, overheidsorganisatie én autoriteit.

Vorige week schreef ik over de wijze waarop technische ontwikkelingen leiden tot nieuwe digitaal gemonetariseerde markten. Een nieuwe soort markteconomie waarop handel in microdiensten mogelijk wordt door efficiënte transactiesystemen die buitengewoon weinig frictie kennen, dankzij de blockchain. Lees eerst mijn vorige post alvorens verder te lezen.

Fragmentatie van waardeketens

De afgelopen jaren zien we in toenemende mate de waardeketens in de financiële sector opsplitsen in steeds kleinere stukjes dienstverlening en waardevermeerdering. Waar het voorheen vooral grote financiële instellingen waren die de dienstverlening van consumenten tot en met investeringsmaatschappijen combineerden, zijn het tegenwoordig meer en meer gefragmenteerde stelsels van dienstverleners.

Met de opkomst van fintech wordt naast de consumer-face, zoals apps en internetbankieren, ook de backend structuur steeds meer gefragmenteerd. Gehele ketens verdelen zich door technologische ontwikkelingen. De diensten die deze relatief kleine bedrijven met hun IT specialisten leveren kunnen vaak concurreren tegen de diensten van de gevestigde organisaties. Doordat deze bedrijven lagere kosten maken voor dezelfde of soms betere performance zijn financiële instellingen steeds vaker genoodzaakt de diensten af te nemen, de bedrijven over te nemen of een nieuwe rol te vinden. Nu veel specialisten naar de blockchain industrie trekken, kunnen we daar de komende jaren versneld innovaties verwachten in de waardeketens van de financiële sector.

De blockchain computer

In mijn vorige artikel schreef ik over hoe de komst van de bitcoin computerchip zal resulteren in microservices en gedigitaliseerde markten daaromheen. Het valt te verwachten dat deze nieuwe ontwikkeling de opsplitsing van waardeketens in steeds kleinere diensten versnelt en zal leiden tot dienstverleners waarvan de oorsprong en samenstelling meer en meer onduidelijk is.

Of het nu gaat om opslagcapaciteit, processorkracht of digitale diensten, de aanbieder met de laagste prijs zal deze moderne commodities het makkelijkst verkopen aan apparaten die het nodig hebben. Voor gebruikers zullen alle technische afwegingen zich onzichtbaar afspelen. Volautomatisch komen de apps en apparaten die via deze computerchips de blockchain gebruiken tot de meest kosteneffectieve beslissing. In de markt die de investeerders in de chip voorzien kiezen apparaten automatisch op digitale marktpleinen de bronnen die ze nodig hebben.

Tradenet

Al in 2013 introduceerde Mike Hearn, ex ingenieur bij Google en uitvinder van het gedistribueerde crowdfunding, het idee van digitale online handelsplaatsen onder de naam tradenet. Door automatische matching van vraag en aanbod kunnen apparaten gemakkelijk de goedkoopste bronnen en diensten vinden en gebruiken. Apparaten kopen functionaliteit extern in die ze zelf niet kunnen leveren. De marktplaatsen die op deze microservice markten de handel faciliteren bestaan uit slimme werving en selectie programmatuur en zijn voor bijvoorbeeld apps op een smart-tv makkelijk te raadplegen.

Op tradenet kopen smartphones databundels in voor de laagste dagprijs en onderhandelen slimme energiemeters regionaal de laagste energieprijs uit met aanbieders van koude-warmteopslag.

Marktplaatsen waarop vraag en aanbod bij elkaar komen zullen onderling hevig met elkaar concurreren. De apparaten zullen zó geprogrammeerd worden dat ze hun bronnen en microdiensten halen bij de goedkoopste aanbieders. Het is dan ook te verwachten dat deze gedistribueerde markten buitengewoon competitief zullen zijn.

Financiële dienstverlening op markten van microdiensten

Vooral op functionaliteit zullen de handelsplaatsen elkaar proberen af te troeven. En dit is waar de financiële sector in het spel komt. De marktpleinen waarop het mogelijk is te profiteren van financiële instrumenten maken meer kans de wedloop te winnen. Financiële producten zullen op het tradenet hét verschil maken om te kunnen overleven of niet.

In de wereld van de verhandelbare systeembronnen zal het niet lang duren voordat de marktpleinen financiële diensten zullen aanbieden om deze diensten kosteneffectief te maken en de transacties veelzijdiger. De meest voor de hand liggende producten zijn hierbij financiële derivaten. De marktpleinen die de gebruikers (apps en apparaten) de voordelen kunnen bieden van opties en futures zullen van het tradenet een nieuw soort financiële markt maken. Een wereldwijde markt die zal bestaan uit geautomatiseerde handel in diensten en digitale commodities, tussen apparaten. Met met meer dan 6 miljard smartphone gebruikers in de komende vijf jaar en miljoenen online apparaten, zijn grote hoeveelheden microtransacties geen klein bier meer te noemen.

tradenet

Deze geautomatiseerde markt is nieuw, maar niet wezenlijk anders dan de markten die we kennen. Apparaten zullen beschikbare gegevens gebruiken om beslissingen te nemen, te beginnen bij de smartphone en de VR-bril. Informatie over dataverkeer komt van het toestel, informatie over gedrag van sociale netwerken en gegevens met een voorspellende waarde haalt het uit de agenda of email. Met de informatie kan het toestel prijsafspraken maken met meerdere handelsplaatsen, bijvoorbeeld door een optie te nemen op een bepaalde systeembron.

Het telefoontoestel kan op het moment dat een vliegticket wordt geboekt voorspellen dat in de vakantie meer foto’s en video’s worden opgeslagen. Dit geeft de telefoon voldoende inzicht om een optie nemen op wat extra opslagcapaciteit. De marktplaats die de scherpste prijsafspraken heeft met datacenters zal de optie verzilveren, bijvoorbeeld op het moment dat de eigenaar een foto neemt of in het vliegtuig stapt om naar de vakantiebestemming te vliegen.

Blockchain op de agenda

Of het daadwerkelijk allemaal zo’n vaart zal lopen valt moeilijk te voorspellen. De infrastructurele en softwarematige fundamenten zijn aanwezig en de benodigde techniek voor een handelsplatform wijkt niet veel af van bestaande systemen. Zelfs ‘from scratch’ kan de software van het tradenet relatief snel worden ontwikkeld dankzij – eveneens fors gefinancierde – platformen zoals Hawk, chain en het Nederlandse blocktrail. Samen met het platform en de chip van 21 INC, van nog géén €360, kan iedereen aan deze nieuwe economie meebouwen. Dit open marktmodel is gelijk aan dat vanhet internet en laat innovatie sneller leiden tot bruikbare nieuwe toepassingen.

Het is te verwachten dat deze nieuwe markt tot wasdom komt binnen de middellange planningshorizon van veel grote organisaties, waarmee blockchain, naar mijn mening, een plaats verdient in de strategie van menig technologiebedrijf, energiemaatschappij, telecomprovider, overheidsorganisatie, financiële instelling én autoriteit.


Also published on Medium.