De fijnmazige structuur van blockchain governance

Het governance model, wat blockchains zo betrouwbaar maakt, is niet zo eenvoudig als het op het eerste gezicht lijkt. Dit zorgt voor enkele misvattingen over de bruikbaarheid van de technologie.

Deze week sprak ik als keynote spreker op een technologiecongres over blockchain. Een veel gehoorde opmerking over Bitcoin en blockchains op dit soort congressen is dat de technologie steeds meer is geconcentreerd in China, wat voor instabiliteit zou zorgen. Dit is niet meer precies juist en er wordt hiermee voorbij gegaan aan de precieze inrichting van het governance model van open blockchain technologie.

Wat we zien is dat het meerekenen aan het netwerk, door de zogenaamde miners, in toenemende mate decentraliseert. Miners zijn de deelnemers in het blockchain-netwerk die ervoor zorgen dat de data in het netwerk wordt beveiligd en onderhouden. Naarmate de grens van het mogelijke wordt bereikt bij chipfabrikanten – onder invloed van de wet van Moore – neemt de snelheid van de innovatie van mining chips af. Hierdoor wordt het weer interessant om de chips, die in Chinese fabrieken van de lopende band afrollen, over de rest van de wereld te verschepen.

Fijnmazige uitgebalanceerde governance

De miners zijn voorlopig nog oververtegenwoordigd in China, maar het feit dat dit zal afnemen is niet het enige wat zorgt voor een steeds betrouwbaarder blockchain-netwerk. De rest van de gemeenschap zit elders in de wereld en de miners zijn niet de enige spelers die bijdragen aan de sturing van het netwerk. Zo zitten de meeste gebruikers van Bitcoin in het westen. In Nederland bijvoorbeeld hebben we een relatief grote en hechte gemeenschap van gebruikers. Om de gebruikers te bedienen zijn er vele bedrijven en winkels die hun goederen en diensten aanbieden voor bitcoins en burgers die er aankopen mee doen of er mee sparen en speculeren. Inmiddels zijn er tientallen zogenaamde merchants die kassaoplossingen bieden voor bedrijven om cryptocurrency te kunnen aannemen. Verder zijn er vele westerse bedrijven en startups die blockchain gebruiken in hun processen en producten. Naast de miners, winkeliers, bedrijven, blockchain-startups, merchants en burgers hebben we nog twee belangrijke groepen die onderdeel uitmaken van de gemeenschap als geheel. De wisselmarkten en de Bitcoin ontwikkelaars.

De wisselmarkten zijn beurzen waarop bedrijven en burgers hun bitcoins omwisselen voor fiat geld of andere cryptocurrency. Bijvoorbeeld om er mee te speculeren. Deze beurzen vinden we overal ter wereld en de eerste zijn inmiddels, samen met enkele verhandelde producten, onder toezicht van enkele vooruitstrevende overheden gesteld.

De laatste groep is de ontwikkelgemeenschap. De developers die de software maken. Bitcoin is open source software die wordt onderhouden door honderden vrijwilligers. Deze programmeurs bouwen aan de software en doen verbetervoorstellen die door een meritocratisch gekozen kerngroep van ontwikkelaars worden geaccepteerd of genegeerd. Binnen de gehele gemeenschap van miners, bedrijven, startups, merchants, gebruikers, ontwikkelaars en beurzen zijn debatten over welke software het meest geschikt is.

Binnen de gehele gemeenschap van miners, bedrijven, startups, merchants, gebruikers, ontwikkelaars en beurzen zijn debatten over welke software het meest geschikt is.

Wanneer software wordt voorgesteld die de meerderheid van de gemeenschap niet ziet zitten zal deze niet verspreiden over het netwerk. Indien het voorstel een oplossing betreft voor een niche-groep ontstaat er in sommige gevallen een nieuw netwerk of een afsplitsing van het netwerk. Dit evolutionaire sturingsmechanisme is vanuit speltheoretische modellen voorspelbaar gebleken en leidt tot software die voor de meerderheid van de gemeenschap meerwaarde biedt.

Het is in ieders belang dat alle verschillende partijen in het netwerk samen optrekken. Wanneer verschillende groepen blijvend onenigheid hebben over een innovatie van het netwerk, dan leidt dit tot stagnatie en ontstaat het risico dat andere netwerken het werk overnemen. Een situatie waarbij alle stakeholders verliezen. Het vertrouwen binnen de gemeenschap kan worden uitgewisseld onder de verschillende delen van de gemeenschap of, als onwenselijk gedrag ontstaat, kan worden overgedragen aan een nieuw toetredende groep. Iets wat voor de zittende groep einde oefening kan betekenen. Het is dit marktmechanisme dat het gedrag van de zittende spelers voorspelbaar maakt en onwenselijk gedrag minder risicovol. De afzonderlijke groepen hebben namelijk een (financieel) belang om onderdeel van de gemeenschap te blijven. Het proces stimuleert onder deze prikkels automatisch wenselijk en consensusgericht handelen, zonder dat er één autoriteit eindverantwoordelijkheid of zeggenschap heeft over het gehele proces.

Het is dit fijnmazige sturingsmodel van verschillende belangengroepen, marktwerking, economische modellen en voorspelbare besluitvorming dat het vertrouwen geeft in Bitcoin en blockchain op de langere termijn. Het is deze uitgebalanceerde governance, gecombineerd met een groot potentieel voor allerlei verbeteringen, wat ervoor zorgt dat het gebruik en de innovatie van Bitcoin en blockchain technologie nog iedere dag toeneemt.


Also published on Medium.