Bitcoin maakt overtollige energie rendabel

Bitcoin functioneert in toenemende mate als opslagmiddel van kapitaal voor energiemaatschappijen en vastgoedeigenaren met meerjarige energiecontracten.

2017 begon goed voor Bitcoin gebruikers toen de prijs voor één bitcoin, na een prijsstijging van maanden in 2016, boven de € 1000 klom. De prijsstijging werd veroorzaakt door een wijdverbreid verlaagd vertrouwen in het internationaal gevoerde monetaire beleid. Tevens waren er de val van de peso in Argentinië en de wisseltruc tegen zwart geld in India die bij vele burgers voor problemen zorgden. Maar het was vooral de zwakke Chinese yuan, wat heeft gezorgd voor een kapitaalvlucht in dat land, die de koers van bitcoins opstuwde.

In China is de Bitcoin niet alleen populair onder spaarders, gebruikers en speculanten van de cryptocurrency. In China zien we steeds meer spelers uit traditionele markten de relatief jonge industrie betreden, met name in de energiemarkt.

Bitcoin als financiële batterij

Met zogenaamde ASIC chips houden grote hoeveelheden computers het Bitcoin netwerk in stand. Dit zijn op maat gemaakte chips die enkel geschikt zijn voor het onderhoud van het Bitcoin netwerk. Voor het werk dat de computers verrichten krijgen de beheerders van deze computers, ook wel miners genoemd, bitcoins uitgekeerd als vergoeding. In China zien ze al langer in dat de steeds goedkopere chips een functie hebben in de energiemarkt. Energiemaatschappijen gebruiken daar op grote schaal Bitcoin mining apparatuur om overtollig gegenereerde energie om te zetten in kapitaal: bitcoins. Bitcoins die de energieleveranciers verkopen en ze in staat stellen toch nog te verdienen aan anders onbruikbare stroom.

Hier in het westen zien we iets vergelijkbaars. Naarmate de mining chips de Nederlandse haven weer in toenemende mate bereiken zien spelers in Europa kans om weer te participeren in de mining industrie. Vastgoedeigenaren die hun panden hebben aangeschaft met meerjarige energiecontracten zien in het veilig stellen van het Bitcoin netwerk een oplossing om te verdienen aan anders ongebruikte energie. In een tijd waarin bedrijfspanden gedeeltelijk en soms geheel onverhuurd blijven zien we dat veel energiecontracten niet volledig worden uitgenut. Door energie om te zetten in de waardevolle onveranderlijke blockchain datastructuur kunnen eigenaren van vastgoed en energiemaatschappijen hun ongebruikte energie toch nog nuttig inzetten en er ook nog eens aan verdienen.

Nieuwe verdienmodellen voor energiemaatschappijen

In het westen werken we hard aan de energietransitie naar duurzame energie. Het probleem waar we hierbij mee kampen is dat de productie van groene energie beperkte continuïteit kent. Er is niet altijd genoeg wind om de windmolens te laten draaien en ‘s nachts schijnt er geen licht op zonnepanelen. Met de betere verspreiding van mining hardware over de wereld wordt het mogelijk voor energiemaatschappijen om pieken in de productie van duurzame energie op te vangen met een splinternieuw verdienmodel: Bitcoin. Door energie om te zetten in bitcoins en deze vervolgens om te wisselen naar euro’s ontstaan nieuwe mogelijkheden voor efficiëntie binnen de energiesector.

Het is relatief duur om reservecapaciteit aan te houden in de vorm van energie. Het omzetten van energie naar euro’s via het onderhouden van het Bitcoin-netwerk wordt daarentegen snel goedkoper. Het zal daarom niet lang meer duren dat, net als in China, de westerse energiemaatschappijen ook op grote schaal de Bitcoin omarmen en hun verdienmodellen optimaliseren met behulp van de digitale waardedrager.


Also published on Medium.

5 thoughts on “Bitcoin maakt overtollige energie rendabel”

    1. Het argument dat Bitcoin en/of andere cryptocurrency gebruikt worden voor illegale activiteiten is “bullshit”, om maar dezelfde “wetenschappelijke term” te gebruiken als deze expert. Reguliere valuta worden zeker niet gebruikt voor illegale activiteiten?

  1. Brandolini’s law (http://ordrespontane.blogspot.nl/2014/07/brandolinis-law.html): “The bullshit asymmetry: the amount of energy needed to refute bullshit is an order of magnitude bigger than to produce it”. Je tweede vraag is een politieke vraag: hoeveel vinden wij het als maatschappij waard dat libertairen, onderdrukten en criminelen vrijelijk toegang hebben tot bitcoin? Liever zie ik een minder energieverslokkend alternatiek, en liever zie ik energie opgeslagen en getransporteerd worden voor (ander?) nuttig gebruik. Dit laat overlet dat je een potentieel positieve business case beschrijf. Ik kan je andere positieve business cases beschrijven die mij (ook) maatschappelijk ongewenst lijken.

  2. Goed idee om geen energie te verspillen aan het weerleggen van onzin. Dat is in feite precies hetgeen gebeurde met de komst van Bitcoin. Het niet langer proberen om corrumperende monetaire systemen te bestrijden, maar het lanceren van een eerlijker a-politiek alternatief.

    In de meeste landen is de keuze vrij om Bitcoin of andere cryptocurrency te gebruiken en Japan heeft deze maatschappelijke norm inmiddels als eerste grote democratische jurisdictie in de wet opgenomen.

    Er zijn veel verdienmodellen die het milieu vervuilen, helaas. Om Bitcoin en soortgelijke netwerken goed te beveiligen is rekencapaciteit nodig en dat kost energie. Bij Bitcoin zorgt marktwerking voor balans tussen de maatschappelijke behoefte naar soeverein geld enerzijds, en de capaciteit om het netwerk te beveiligen anderzijds. Als energiezuiniger technieken, zoals Proof-of-Stake, succesvol blijken zal vraag en aanbod ook zorgen voor een verschuiving naar deze energiezuiniger alternatieven.

    Gelukkig heiligt het doel de middelen: Een milieuvriendelijker en eerlijker postkapitalistische samenleving (http://www.martijnbolt.com/nl/de-postkapitalistische-samenleving/).

Comments are closed.